16 czerwca 2004 roku w podgórskiej Parafii św., Józefa powołano pierwszą jednostkę Skautów Europy w Krakowie. W 2024 roku od tego momentu minie 20 lat. W ten sam dzień, w tym samym miejscu skauci zapraszają na spotkanie, by dziękować i cieszyć się tym, co przez te dwie dekady wyrosło na krakowskiej ziemi.

Plan wydarzenia w niedzielę, 16 czerwca:

12.00 – Msza św. w kościele św. Józefa

13.15 – Apel na Rynku Podgórskim i złożenie kwiatów pod pomnikiem Batalionu Alicja

13.30 – piknik rodzinny i poczęstunek

13.45 – ,,Wychowanie idzie w las!” – o tym czym jest skauting, dlaczego nasze obozy są dość charakterystyczne, jak odpowiadamy na wyzwania stojące dziś przed rodzicami i rodziną – głosi hm. Szymon Helbin

14.00 – konferencja w Kamieniołomie Jana Pawła II (ul. Zamoyskiego 2) pt.: ,, 20 lat to dopiero początek” o historii Skautów na Ziemi Krakowskiej – wspomnienia świadków, instruktorów zakładających środowisko.

Link do wydarzenia