W głównej alei Nowego Cmentarza Podgórskiego trwa renowacja nagrobka Franciszka Winkowskego. To dobra okazja, żeby przypomnieć postać tego urodzonego w 1856 roku w Tarnowie prawnika, polityka i posła.

Był synem ubogiego organisty z kościoła Bernardynów. Po ukończeniu gimnazjum, studiował filologię klasyczną na Uniwersytecie Jagiellońskim i został nauczycielem w tarnowskich szkołach. Następnie na Uniwersytecie Jagiellońskim ukończył prawo i otworzył w Tarnowie kancelarię prawną, a potem także poradnię dla rolników i rzemieślników. Ustawiały się przed nią kolejki pokrzywdzonych, bo często udzielał porad prawnych bezpłatnie. Co więcej, czasem decydował się na prowadzenie procesów bez wynagrodzenia, a nawet sam pokrywał ich koszty i dawał biednym klientom pieniądze na powrót do miejsca zamieszkania.

Był jednym z najaktywniejszych działaczy Stronnictwa Ludowego. W 1897 r. z tarnowskiego okręgu wyborczego został wybrany posłem do austriackiej Rady Państwa. Jednak jego działalność polityczna spowodowała szereg ataków na jego osobę ze strony obozu władzy i przeciwników politycznych. Stało się to przyczyną choroby psychicznej na którą Winkowski zapadł na dwa lata przed śmiercią. Zmarł 30 sierpnia 1903 roku.

Jedna z gazet napisała w jego nekrologu, że „lżej mu pewnie będzie pod ziemią, niż było na niej”, a na jego grobie umieszczono czterowiersz:

Cierniową drogą szedłeś całe życie

Walcząc o lepszą dolę swojej braci

Ległeś w mogile w żywota rozkwicie

O niech Ci za to Bóg niebem zapłaci

Możliwe, że na nagrobku znajdował się fotografia Franciszka Winkowskiego. Niestety do tej pory nie udało się jej znaleźć. Może ktoś może pomóc?

Konserwacja nagrobka Franciszka Winkowskiego jest współfinansowana przez Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa.