Zarząd Zieleni Miejskiej wspólnie ze Stowarzyszeniem Drwinka zaprasza na wyjątkowy spacer entomologiczny. W piątek, 5 lipca będzie można obserwować nocne motyle. Obserwacja potrwa min. 2 godziny. Niezbędne może okazać się nieco cierpliwości, ale jest duża szansa, że poczynione obserwacje wszystko wynagrodzą. Udział w spacerze jest bezpłatny, ale wymagana jest rezerwacja miejsc.

zarezerwuj miejsce na spacer

Start o godz. 20.00 przy ul. Facimiech:

https://maps.app.goo.gl/mcsLzbXh7UYmJVyt8

Spacer organizowany jest w ramach 21. edycji akcji European Moth Nights. Projekt zainicjowany został przez Węgierskie i Szwajcarskie Towarzystwa Entomologiczne.

European Moth Nights jest corocznym wydarzeniem polegającym na obserwowaniu motyli nocnych w tym samym czasie w całej Europie! Pozwala to na lepsze poznanie fauny i metod obserwacji motyli z uwzględnieniem gatunków wymagających ochrony oraz zasięgu gatunków migrujących. Wszystkie zebrane informacje są dostępne online.

Wyniki obserwacji mogą zatem nie tylko przysłużyć się upowszechnianiu wiedzy i promocji przyrody Drwinki, ale przede wszystkim ochronie jej bioróżnorodności.

(materiały organizatorów)